Vårt överskott hjälper utsatta människor runt om i Sverige

Sjuk, fattig, misshandlad och olycklig?

Vårt överskott går till tre huvudprojekt:

  • Barns och mänskliga rättigheter i samband av god vård och omsorrg
  • Mot hemlöshet och hållbar försörjning och fattigdomsbekämpning
  • Utanförskap och psykisk ohälsa, och ger stöd till personer som utsatts för trakasserier, hot och våld.

Kort berättelse som förklarar varför är vi fattiga

En fattig människa frågade Buda: Varför är jag fattig?

Buda svarade: Du har alldrig lärt dig att ge.

Förvånad människa frågade: Hur kan jag ge till andra när jag själv har ingenting

Enkel svar från Buda:

du har flera saker. Ett ansikte som kan få andra att le, en mun som kan ge visdom och tröst, ett hjärta som kan öppnas för en vän, ögon som kan se det goda i andra. 
Du är inte alls fattig. Andefattigdom är verklig fattigdom.

Mätt tror inte på dem hungriga

Vissa människor är fattiga men har ett rikt hjärta.