Lyckliga Maria tillsammans med Konstsolan Stockholm och  Mari Milo Cake Design är en välgörande obunden hjälporganisation i uppbyggnadsfasen.

 

Vi är en grupp som frivilligt arbetar för att bekämpa och förebygga fattigdom, hemlöshet, utanförskap och psykisk ohälsa, och ger stöd till personer som utsatts för trakasserier, hot och våld.

 

Beställ via mejlet: info@lyckligamaria.se

Kurser och Sip&Paint: https://konstskolanstockholm.se/

Telefon: 0707981832

Adress: Sankt Eriksgatan 99 Stockholm